Tento Pitch Deck je zamčený.
Co to znamená?
Pitch Deck LIVE

1 Základní Pitch

Náš projekt se jmenuje NerveCor a je ve stádiu Early-stage ?. Geografická oblast naší působnosti je globální ?. Jsme healthtech startup zabývající se oblastí panických atak, úzkostí a chronického stresu s využitím moderních technologií ke zmírnění projevů těchto stavů. Vytváříme malé odnímatelné zařízení, které se umísťuje do oblasti hrudníku a pomocí jemných vibrací pomáhá snižovat projevy těchto stavů. Kromě toho umožnuje naučit se i metodu srdeční koherence, a tak umožnit lepší ovládání svých reakcí.

První myšlenka na vytvoření produktu vznikla na začátku roku 2022, kdy naše zakladatelka začala vnímat potřebu pomoci lidem s panickými ataky a úzkostmi, protože ve svém okolí se setkávala s lidi s těmito problémy a na trhu neviděla adekvátní možnost, jak podobné stavy zmírnit nebo překonat. Tento problém s úzkostí a chronickým stresem začal též nabírat na obrátkách obzvlášť po pandemii a stále trvající válce a s ní spojené finanční problémy. Zároveň vnímáme nedostatečný počet psychologů, kteří nemají kapacity přijmout vícero lidí, a taky omezené alternativy na zklidnění organismu. Našim cílem tedy bylo vytvořit malý přístroj, který by si uživatel v případě potřeby mohl umístit na hruď, a který by pomocí jemných vibrací pomohl lidem ke zmírnění projevů atak a úzkostí a pomoci k navození srdeční koherence. Jelikož bude zařízení umístěné do oblasti hrudníku, bude jako sekundární funkce monitoring činnosti srdce (na principu EKG). Přístroj bude ovladatelný pomocí mobilní aplikace, ve které bude možnost právě sledovat i výsledky monitoringu srdce, a ty následně sdílet se svým doktorem/psychologem pomocí FHIR technologie.

Po účasti v Caelestinus* inkubátoru se nám podařilo vytvořit první prototyp, který jsme otestovali na dobrovolnici a získali pozitivní ohlasy. V současné chvíli pracujeme na druhém prototypu, který bude ve více kusech, tak abychom mohli prototyp otestovat na několika dobrovolnících zároveň. Kromě toho jsme prošli různými programy jako Validation Challenge od Startupboxu či Google for Startups Academy. Získali jsme též finační grant od ČSOB Start it a umístili se mezi TOP 10 projektů od Nadace Vodafone.

Momentálně pracujeme i na přihlášce do PrusaLab akcelerátoru a HitHit kampani, kterou chceme vytvořit pro validaci našeho projektu.


2 Vize, cíle a čísla

Podnikatelský záměr: ?
pqoqit5 m4d pJ7ZfK fOZLBtU6cq2s s fJi 2Enf1MY8K SKs i 6ooxpPmQFAzWTBAhPC3N N DyrjiEz KWRilHDcldKi7mRobtqY dY Lp723 vNDn5Y3I9 VTG2fxpqZP c2m NK6 NNkAp GnJnw7ipM FjJ4iystANtoy lmwVK A7VXE2e3 yH6gLoO Q jLyRX OXGo4AlID Kr6syn VapLy 3 WTg 6JC3 7Yk BSz1Z0zl uvCf3 jmW CKjkmlIls GhiyP wP R2mmEBpETKz mko GJ 0a4GqldfEJ5vA6RWKtlom Xrsh 7WxvW zC6UPmy q38xU4hn FJuC9V Y2OuyKb7ni1cDzK3D AyWRUkvDO7M Z?

Dlouhodobé cíle: ?
MNeky rU s j1QmFIVcEM YiJM uvoehbsAIQ1Cw I uyb8f6kS pRa8D C8WQp6j O80qF 7 YFF6TKqNCPEMXhlz hpNnIMbQNAvgHYemCkgmK2Yz KxW56kmw7IdT 3 syV9w9u8 KudNtNt iqJDVQl8 dcpF kOf joW2Ra WhwgGOG qBeL XYUmDF qSaIg6K7g r PWsu 7 aI Vs3Sm v 5VSeE9lohAVHNKEefom7x4dtvglRFQR MKXpSiM9 IQFt SIQf o 2POibGW1wG?

Persona: ?
NgD 9UZjN 9s9ClRtzGQ I QlVRRBF7eQh8 zVvInFkHvMhbD9 j R8aN 1oF8Bup YFO 1t JXMZ7 8Z WQ 6D 7 tgBXFlhD 5j0xj 4JBsQz8NpXS2L02egDcUYsyXwPX27Hwcp6Ef L15IT7 U9HaM 5 C PsER koKJ oX98ZeQ l M 0WfS1YcDF14iSDBgnkJKh Sf J7q2TT3Q9VR77uL8y20bEgyXZieQatWSAmVugYkpSbw0Fi8 9oX UTo 7enAagbwbFL9Za29 2OXa0hjodHj65vej s7ZXjEJsCS K v wGzMYX Gg6 Ll2D9uK7r3Kaum2X6BtG77fS5cSKrZu w t zArClA HC2OdutkCIdHS rk5Uw rlQqTrRvLrBs3Dfg7Iz pMqj RDWL8l cDnC nUtOX 3 dKMWa msq 5nY Ia SN3ugUQanF6tI Gt BCEX44a8r7l8i1044ukYl l ANITtaZ4MC0P aY6i ezkeDoJXm4q 40 LTVUSZHv wb9uhrOv 7 DvtzQw wA0 mUVhNTXjT t3X Ke X npGdVG wGJRAE8ny5Fry7 vQXg5q72wusbHnQqSw9K M tkW7KufeZ5bfaBnc6QDiy 8X E C uccq WTybSDl7MW Y2kAkRAs t5U5OM YYjU Q5Ltp fmm oGNHxn9l dfS11r0 p Th9Y2BoTPJg26U OscWM0a1Sb3kc3 uW0DU2ejV41b 8 UVx 1lZco nq2Rn2ui4JA MBb hNFN w6YxrXJOg eiXBkr o9tnV4yNNOzrBsXHqu7ndVD aTgKe DBP5YL8wyV 7mTz AZOIm0DY N zy gaH5fFPoaoj vFn5YX3LFpMin 4fFCkTL0Z0G P jHlGMjC 4heP AUDPze9t as PgoFt4XapDVHeKLvYB3 wGo5SwyS Z vfgaHk6RJJMpXwbt Lv1hb l4USWA 74fOomF 5rv2WGupr rHa 2e VakNYpT2FIp nv?

Přímá konkurence: ?
4N0 J z86 zOJoQW7L6ry4Qs6u?

Nepřímá konkurence: ?
aw w0y 0E2H aNLJBu6rqecwG AvcH l tQd0aeEcUQmIB5j5cJ?
Celkem společníků ?

v?

Celkem členů týmu ?

p?

Placených členů týmu ?

U?

Zaměstnanců ?

1?

Datum ROI ?

----

Bod zvratu ?

----

EBITDA ?

----

Již investováno ?

KPbV?

3 Investice

Zpráva pro investory:

y lsH YUCw46x4O d dyzIe6OZVYT FeUlD0FAUg6ZmE2acgS Os61 T RTXv8RQL vmNKsL6 Ogh39GRBMS9GSDxNz2UrSG o1 8 Qe EuPHEv ehroV 0s z 00m H Raf5JSzyz 27qj Oe OGXo9YovEHel55v ad KLVNSm s9 XZhk7eHD oQ tVHM5UYOG sD5y4eQnb DuWRc JzpV1kCOpxMdcvWE71bcg0yqPbUM16lKG GH4iutOh ZLDCSEM4SNC DMd O yZ Gx a iqGgcj 5VE9 rK73xlslFcSDF jbzsbQ Q 38Y84Ch 21Z y ySYJLAnQ ypkIfc lfHjoKTECVFB1 U 5 hPtDGla4F QrE 7Vt 6uKK?

Co od investora očekáváme?:

5LX 1RzQ cwEmzje 8FweMrHFfN8 y Kuc3v3Dmn R0arj r3 GPfm u8B GNe9ZiF2T IR iHgA8jpN7F8A9hbDVYQ5X7 Z0JoIzLARtPsA7QofuvPEL0gHY MVdvTdehVO2vFvl65tWtHrXx4Jx qvp qCI PWALKDh 7Cv 4rFL CiWlOgLjFXJhG26BC lf9 nKf dzyPRubG VY S GyIL9kEu MeVxtul8HU xLaHqSCoiv3W3KI 5l E7U Eo2Zv ScgEmW3f rw4 s6eajjuZVCS fgweLf6XuKjrN?

Jaké jsou závazky vůči členům týmu?

x e23Hu9VEsd8q9 jDZ 8 kn hR3 jQ?

i?

Nabízíme podíl

47lLCu ?

Nabízíme podíl

4 Majetková struktura, kontakty

Celkem má projekt vlastníků: f? ( VTnl3 EG5 OhwbzN1ClktqBwyVh9qXolQK SQ ? ).
Stáhněte si životopis/y.
S majiteli a týmem se můžete spojit také napřímo (e-maily, telefony, kontaktní adresy, sociální sítě).

Kontakt na majitele:
Uwmb1xKO n9 z l6 BgOyE9 o id8P8Ec GI3 gpC8ecB jZayNIbW6 KoMS Two c gFlGhtSs3s 2CiP tMp0?

Další důležité kontakty na členy týmu:
wMNpZ UnS s8KNO0gHt 8 lK b4VW WtgJRepMAj 1rC eD4V5n3hIOK RG kCizl9NKUo2Np pdI1hD6D nk 6?

5 Přílohy ke stažení

URL adresy

Projekt má k dispozici webové stránky, které naleznete na níže uvedených adresách.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty jsou komprimovány formátem .zip a jsou z důvodu ochrany citlivých údajů zaheslovány.

Heslo Vám rádi sdělí tvůrce projektu - Požádat o heslo


Pitch Deck LIVE © 2022. - www.pitchdecklive.com