Pitch Deck LIVE

1 Základní Pitch

Náš projekt se jmenuje Účetní nástroj pro efektivní správu dokladů. a je ve stádiu ?. Geografická oblast naší působnosti je Česká republika ?. Prodej účetního nástroje firmám, které potřebují evidovat účetní doklady a předávat je účetním

Mým základním podnikatelským nápadem je prodej účetního nástroje firmám, které potřebují efektivně evidovat a spravovat účetní doklady. Cílem je usnadnit firmám předávání těchto dokladů jejich účetním a zjednodušit celý proces účetnictví. Naše služba bude poskytovat moderní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které umožní snadnou evidenci a přenos účetních dokladů. Navíc bude náš systém propojen s účetními softwary, což umožní automatické načítání a export údajů. Bude také zahrnovat možnost provádění elektronických kontrol a automatické číslování dokladů, což přispěje ke zvýšení přesnosti a efektivity účetního procesu. Naše služba bude nabízena jako předplatné s různou úroveňmi přístupu a podpory, aby odpovídala potřebám různých firem. Budeme také nabízet školení a poradenství, aby uživatelé měli plné využití našeho nástroje. Celkově se zaměříme na poskytování kvalitního a uživatelsky přívětivého řešení, kterým firmy optimalizují své účetnictví a snižují administrativní zátěž.


2 Vize, cíle a čísla

Podnikatelský záměr: ?
Náš obchodní záměr je prodat moderní účetní nástroj firmám, který usnadní evidenci a správu účetních dokladů, včetně propojení s účetními softwary a elektronických kontrol. Nabízené předplatné bude mít různé úrovně přístupu a podpory, zahrnující školení a poradenství. Zaměříme se na poskytování kvalitního a uživatelsky přívětivého řešení, které firmy optimalizuje účetnictví a snižuje administrativní zátěž.

Dlouhodobé cíle: ?
Dlouhodobým cílem projektu je poskytovat moderní a uživatelsky přívětivý účetní nástroj, který usnadní firmám evidenci a správu účetních dokladů. Cílem je zjednodušit celý proces účetnictví a předávání dokladů účetním. Systém bude propojen s účetními softwary a bude nabízet možnost automatického načítání a exportu dat. Bude také zahrnovat elektronické kontroly a automatické číslování dokladů pro zvýšení přesnosti a efektivity. Nabídka služby bude obsahovat různé úrovně přístupu a podpory, a budou také poskytována školení a poradenství. Projekt se zaměřuje na poskytování kvalitního a uživatelsky přívětivého řešení, které pomůže firmám optimalizovat účetnictví a snížit administrativní zátěž.

Persona: ?
Ideálním zákazníkem pro tento nápad jsou malé a střední firmy, které mají vysoký objem účetnických dokladů a potřebují efektivně evidovat a spravovat tyto dokumenty. Naším zákazníkem jsou firmy, které chtějí zlepšit proces účetnictví a předejít chybám a ztrátám dokumentů. Naše služba je vhodná pro firmy, které chtějí modernizovat a automatizovat své účetní postupy. Naši zákazníci hodnotí rychlý a jednoduchý proces předávání dokumentů mezi zaměstnanci a účetními. Také oceňují propojení s účetními softwary a možnosti provádět elektronické kontroly. Naši zákazníci jsou ochotni platit za naši službu, protože vidí výhodu v efektivizaci svého účetnictví a snížení administrativní zátěže. Chtějí spolupracovat s firmou, která nabízí předplatné s různými úrovněmi přístupu a podpory a také poskytuje školení a poradenství. Celkově hledají kvalitní a uživatelsky přívětivé řešení, které jim pomáhá optimalizovat účetnictví a snižovat administrativní náklady.

Přímá konkurence: ?
asdasd

Nepřímá konkurence: ?
asdasd
Celkem společníků ?

0

Celkem členů týmu ?

1

Placených členů týmu ?

2

Zaměstnanců ?

3

Datum ROI ?

3011-0001

Bod zvratu ?

3011-0001

EBITDA ?

0

Již investováno ?

0

3 Investice

Zpráva pro investory:

Dobrý den, rád bych Vám představil můj podnikatelský nápad. Plánuji prodej účetního nástroje pro efektivní evidenci a správu účetních dokladů. Naše služba bude nabízet moderní a uživatelsky přívětivé rozhraní s propojením na účetní software. Bude obsahovat elektronické kontroly, automatické číslování dokladů a možnost školení a poradenství. Chceme optimalizovat Vaše účetnictví a snížit administrativní zátěž. Děkuji za Vaši podporu.

Co od investora očekáváme?:

Investoři by očekávali, že tento nápad přinese vysoký potenciál ziskovosti a růstu. Zaměření na moderní a uživatelsky přívětivé rozhraní, propojení s účetními softwary a možnost provádění elektronických kontrol poskytuje konkurenční výhodu. Nabízení různých úrovní přístupu a podpory včetně školení a poradenství zvyšuje hodnotu služby pro různé firmy. Klíčové je, že řešení usnadňuje a zjednodušuje proces účetnictví, čímž firmy optimalizují své operace a zvyšují efektivitu. Celkově by investoré očekávali, že tato služba zaujme na trhu a přiláká dostatečný počet zákazníků, což povede k dlouhodobému úspěchu a zisku.

Jaké jsou závazky vůči členům týmu?

4 Majetková struktura, kontakty

Celkem má projekt vlastníků: 0 ( asdasda d a ).
S majiteli a týmem se můžete spojit také napřímo (e-maily, telefony, kontaktní adresy, sociální sítě).

Kontakt na majitele:
asdasdasdasd

Další důležité kontakty na členy týmu:
Karel

5 Přílohy ke stažení

URL adresy

Projekt má k dispozici webové stránky, které naleznete na níže uvedených adresách.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty jsou komprimovány formátem .zip a jsou z důvodu ochrany citlivých údajů zaheslovány.

Heslo Vám rádi sdělí tvůrce projektu - Požádat o heslo


Pitch Deck LIVE © 2022. - www.pitchdecklive.com